Tekstgrootte: A | A

Postadres
IKS Pijnacker
Postbus 19
2640 AA Pijnacker

Bestuur

De IKS is in 1966 opgericht door de besturen van de r.k. parochie, de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk te Pijnacker. Deze besturen benoemen nog altijd de leden van het bestuur van de IKS.

Dit betekent niet dat bij de toewijzing van een appartement aan een woningzoekende diens overtuiging een rol speelt. De appartementen worden verhuurd aan alle woningzoekenden. Bij de toewijzing van appartementen hebben bewoners van Pijnacker-Nootdorp veelal voorrang.

Het bestuur van de IKS kent naast het dagelijks bestuur, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, twee commissies. Dat is een commissie die de inschrijving en toewijzing regelt en een commissie die het onderhoud van het complex onder zijn hoede heeft. Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

W.C. de Graaf
J.B. Arends
J.L. Stouten
A. de Vries
M. Zuijdgeest
Vacant
C.M. Lalleman
A.J. Beijersbergen
E. Vermeijden

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid en lid commissie toewijzing
bestuurslid en lid commissie toewijzing
bestuurslid en lid commissie toewijzing
bestuurslid en lid commissie beheer
bestuurslid en lid commissie beheer
bestuurslid en lid commissie beheer